Kim jesteśmy i co robimy?

Firma MyMedic powstała na bazie wieloletniego doświadczenia na rynku informatyzacji usług medycznych . Koncentrujemy się na obszarach, w których nowe rozwiązania i nowoczesna technologia bezpośrednio wpływają na proces leczenia pacjentów i znacząco podnoszą jakość ich życia.

Tworzymy zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie medycyny, rozwiązań IT sektoru zdrowia oraz biznesu. Inwestujemy w projekty innowacyjne gdzie technologia idzie w parze z nowoczesną wizją realizacji naszych celów.

 • APLIKACJE i PLATFORMY
  TELEMEDYCZNE

  Posiadamy własne rozwiązania do świadczenia zdalnych usług medycznych oraz koordynowanej opieki zdrowotnej nad Pacjentami

 • INNOWACYJNE PROJEKTY
  w ZAKRESIE SPRZĘTU MEDYCZNEGO

  Prowadzimy badania i prace projektowo konstrukcyjne nad nowymi urządzeniami i procedurami medycznymi.

 • ROZWIĄZANIA DLA RYNKU
  SENIORALNEGO

  Pracujemy nad stworzeniem kompleksowej zdalnej opieki nad osobami w wieku senioralnym.

 • NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA
  Z ZAKRESU ZDROWIA i HIGIENY

  Wprowadzamy na rynek nowe technologie i koncepty z zakresu higieny oraz polityki zero waste.

MyMedic

Misja i wartości


Naszą misją jest zrewolucjonizowanie procesu leczenia i opieki nad pacjentem i zwiększenie aktywnego udziału samego pacjenta w zarządzaniu swoim zdrowiem. Nasza aplikacja umożliwia realizowanie wielu specjalistycznych procedur medycznych, monitorowanie parametrów zdrowia pacjenta oraz realizację usług pomiędzy pacjentem a lekarzem.
Loguj się z dowolnego urządzenia MyMedic
Uzupełniaj informacje o swoim zdrowiu MyMedic
Archiwizuj swoje dokumenty medyczne MyMedic
Monitoruj zdrowie swoich bliskich MyMedic
Korzystaj z dzienniczka leków MyMedic
Zapisuj na bieżąco swoje pomiary MyMedic
Konsultuj się z lekarzem on-line MyMedic
Korzystaj z wyszukiwarki lekarzy MyMedic
MyMedic
Loguj się z dowolnego urządzenia
Opis
Więcej
MyMedic
Uzupełniaj informacje o swoim zdrowiu
Opis
Więcej
MyMedic
Archiwizuj swoje dokumenty medyczne i zdjęcia
Opis
Więcej
MyMedic
Monitoruj zdrowie swoich bliskich
Opis
Więcej
MyMedic
Korzystaj z dzienniczka leków
Opis
Więcej
MyMedic
Zapisuj na bieżąco swoje pomiary
Opis
Więcej
MyMedic
Konsultuj się z lekarzem on-line
Opis
Więcej
MyMedic
Korzystaj z wyszukiwarki lekarzy
Opis
Więcej

Nasze usługi


Realizujemy projekty informatyczne oraz badawczo-rozwojowe związane z innowacją w obszarze zdrowia.
Telemedycyna

Kompleksowe monitorowanie stanu zdrowia pacjentów, stała kontrola nad przyjmowaniem leków i zdalny nadzór lekarza.

Telekonsultacje

Bezpośredni kontakt lekarza z pacjentem poprzez platformę video, kalendarze dostępności dla lekarzy i przychodni.

Usługi e-opieki

Śledzenie stanu zdrowia i monitorowanie postępów leczenia swoich bliskich.

e-Dokumentacja medyczna

Gromadzenie i wymiana Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, wystawienie e - recept, e - skierowań i e - zwolnień.

Urządzenia medyczne

Konstrukcja nowych urządzeń medycznych opartych na najnowszej technologii.

Integracja systemów

Integracja z innymi systemami, zgodnie z wymaganiami standardów HL7 FhiR

Klienci


Posiadamy 13 letnie doświadczenie w projektach realizowanych m.in dla:
MyMedic
MyMedic
MyMedic
MyMedic
MyMedic
MyMedic

Nasze Projekty


MyMedic realizuje innowacyjne projekty dla branży medycznej w wielu specjalizacjach.
Platforma MyMedic 360

Głównym celem telemedycyny jest skrócenie i uproszczenie kontaktu pacjenta z lekarzem.

Nasza platforma telemedyczna MyMedic 360 powstała na bazie wieloletniego doświadczenia w zakresie projektów telmedycznych. Wykorzystujemy najnowsze standardy medyczne i technologiczne aby usprawniać procesy leczenia i dostarczyć pacjentom informacji o stanie ich zdrowia.

 • kontakt z lekarzem poprzez wideo, czat lub wiadomość
 • udostępnianie lekarzom pomiarów, zdjęć oraz dokumentacji
 • dzienniczek leków
 • dodawanie kont osób bliskich ( dzieci, rodziców, dziadków)
 • szybka reakcja na niepokojące wyniki
 • wystawianie e - recept, e - skierowań, e - zwolnień
MyMedic
Telemedycyna
MyMedic 360 Kardio

Rehabilitacja kardiologiczna ma na celu nie tylko leczenie chorób serca, ale także poprawę jakości życia i kondycji pacjentów, którzy już doświadczyli incydentów kardiologicznych, m.in. zawału serca, ostrego zespołu wieńcowego, niewydolności lub zaburzeń rytmu serca.

Dzięki platformie MyMedic 360 rehabilitacja może być realizowana hybrydowo, zarówno w klinice jak i później w domu.

 • wykonywanie badań EKG
 • opracowanie planu treningowego
 • monitoring przyjmowania leków
 • monitoring wykonywanych ćwiczeń
 • integracja z aparatem EKG
 • opieka lekarska on-line
MyMedic
Kardiologia
MyMedic 360 Kids

Rozwiązanie stworzone dla wszystkich projektów telemetrycznych , które są skoncentrowane wokół zdalnego monitoringu dzieci cierpiących na różne choroby przewlekłe oraz dzieci po odbytym leczeniu szpitalnym. Dzięki wdrożeniu zaplanowanego procesu zdalnego monitoringu oraz śledzenia konsultacji kontrolnych, mali pacjenci mają zapewniony komfort przebywania w warunkach domowych bez przerywania ciągłości opieki i reagowania medycznego w sytuacjach zagrażających zdrowiu czy życiu. Dzięki platformie MyMedic 360 Kids zdalny monitoring może być realizowany hybrydowo, zarówno w szpitalu jak i później w domu.

 • wykonywanie zleconych badań i pomiarów z przydzielonych urządzeń
 • opracowanie planu leczenia i e-wizyt kontrolnych
 • monitoring przyjmowania leków
 • monitoring wykonywanych ćwiczeń
 • wystawianie e-recept
 • opieka lekarska on-line
MyMedic
Pediatria
MyMedic 360 Care

MyMedic 360 Care to platforma zaprojektowana aby wspierać opiekę nad osobami cierpiącymi na choroby przewlekłe. Ciągłość opieki jest zagwarantowana poprzez zintegrowanie róznych usług koordynowanych przez lekarza, asystentów medycznych , pielęgniarki oraz opiekunów osoby chorej. Wzajemna komunikacja, wymiana informacji i zdarzeń medycznych a takže stały monitoring z przydzielonych danemu schorzeniu czujników, pozwala na bezpieczne prowadzenie przewlekle chorej osoby zwiększając jej komfort i poprawiając jakość życia.

 • dedykowane procedury medyczne
 • monitoring leków
 • integracja z zewnętrznymi urządzeniami monitorującymi
 • przechowywanie dokumentacji medycznej
 • zdalne konsultacje z osobami zaangażowanymi w proces leczenia
 • koordynowanie i organizowanie zdarzeń poza szpitalnych
MyMedic
Opieka koordynowana
MyMedic Senior

Specjalizujemy się w tworzeniu dedykowanych rozwiązań telemedycznych w zakresie koordynowanej opieki nad seniorem. Nasza platforma telemedyczna wpiera procesy monitorowania zdrowia seniorów w środowisku domowym, przyczyniając się do zwiększenia ich bezpieczeństwa i komfortu życia.

 • wygodny dostęp do informacji medycznej
 • stałe monitorowanie parametrów życiowych
 • telekonsultacje z lekarzami
 • monitoring leków
 • geolokalizacja seniora
 • szybka reakcja na sytuacje kryzysowe
MyMedic
Seniorzy

Co u nas?


Nieustannie poszukujemy nowych technologii, inspiracji oraz kontaktów do tworzenia nowych projektów i konceptów biznesowych.
MyMedic
19 listopad
Medica, Dusseldorf, Germany

Spotkania ze specjalistami z branży technologii medycznych. Lubimy dzielić się wiedzą oraz zdobywać nowe perspektywy wpsółpracy!

MyMedic
08 listopad
Nowoczesna Otolaryngologia, England

Odbyliśmy 2-dniową wizytę u naszych Partnerów specjalizujących się w nowoczesnych zabiegach mikrosukcji ucha. Celem wizyty było wprowadzenie usługi na rynek Polski.

MyMedic
07 listopad
MedMeetsTech, Warszawa, Polska

Kolejny raz uczestniczymy w jednym z największych i najciekawszych w Polsce konferencji dotyczących nowoczesnych technologii w obszarze e - zdrowia.

© 2019 MyMedic